MŮJ PŘÍBĚH                      

Jmenuji se Mirek Procházka  a jsem absolventem všech pěti kurzů metody RUŠ.  Pro absolvování této metody jsem se rozhodl, protože jsem celý život vnímal, že nejsem tím kým chci a mohu být. Tato metoda mi pomohla a na jejím základě jsem vytvořil vlastní postupy, které se dostávají do hlubšího podvědomí a účinněji a efektivněji transformují naši mysl.                                                                                                   

Narodil jsem se v padesátých letech, kdy se o poruchách učení a chování nic nevědělo, díky čemuž jsem měl možnost poznat jak funguje naše školství. I když jsem byl hodnocen jako nadprůměrně inteligentní, můj hendikep byl klasifikován jako lenost a neochota se učit a mé chování mne vylučovalo z kolektivu těch, kteří se uměli přizpůsobit. Tento hendikep mne poznamenal na celý život a jsem mu vděčný, protože mne nutil k poznání vlastní hodnoty. 
Vždy jsem byl nějak vyčleněn a najít své uplatnění nebylo jednoduché. Tyto životní zkušenosti jsem zhodnotil, když jsem objevil a naučil se používat Metodu RUŠ. Přes veškerá pozitiva této metody jsem vnímal, že je potřeba se dostat hlouběji do podvědomí, abychom mohli zpětně prožít to, čeho se nám nedostalo. Zdůrazňuji prožít, protože samotná informace nestačí. Hledal jsem nástroj, který by mi to umožnil a seznámil jsem se s možnostmi Napojení se na druhou osobu. Postupy Metody RUŠ jsem přizpůsobil tomuto nástroji a vytvořil vlastní metodu RUNA a to vše jsem zakomponoval do terapie vnitřního dítěte.
Vnitřní dítě nám mapuje naše dětství, RUNA nám dává systém a Napojení je úžasný nástroj, který nám umožňuje dostat se do hlubokého podvědomí a zde transformovat vše co nám brání žít podle našich představ. 
Dlouho jsem sbíral zkušenosti, ověřoval si možnosti této metody a hodnotil zpětné vazby od klientů. Dnes mohu tvrdit, že tato metoda je unikátní a její výsledky to potvrzují. Reference těch, kteří poznali Metodu RUNA si můžete přečíst v odkazu 

DISKUSNÍ TÉMATA HODNOCENÍ

Vytvořil jsem systém tří kroků, které umožňují se osvobodit od vzorců chování, které nám brání najít naši přirozenou podstatu. První dva kroky jsou, přijmout otce a matku ať byli jakýkoli a třetí krok je vytvořit si svého vnitřního dospělého, který nám pomůže najít zodpovědnost za svůj život.
Metoda RUNA je unikátní tím, že využívá především postup Napojení na ty, které potřebujeme pochopit a porozumět jim. Naše vztahy vytváří vše co žijeme. Jaké vztahy si vytváříme ke svým blízkým, k lidem, k životu a především k sobě, takový život žijeme. Nikdo z nás nevyrůstal v ideálním prostředí a proto jsou naše vztahy deformované, nebo nefunkční. Je třeba se ponořit do svého podvědomí a zde najít ty správné postoje, které jsme si nemohli vytvořit přirozeným vývojem v dětství.
 
Pochopil jsem, proč jsem prožil to co jsem prožil. 
Že zkušenost a poznání, ke kterému jsem došel, 
je dar, který mám předávat dál. 
eM