Matka Tereza lidem ...

Lidé často jednají nerozumně, nelogicky a soustřeďují se sami na sebe.
Přesto jim odpusťte.
 
Jste-li laskaví, lidé vám mohou vyčítat 
sobecké postranní úmysly.
Přesto jednejte laskavě.
 
Jste-li úspěšní, získáte skutečné i falešné přátele.
Přesto buďte úspěšní.
 
Jste-li čestní a přátelští, lidé vás mohou podvádět.
Přesto buďte čestní a přátelští.
 
To co jste roky budovali, může někdo přes noc zničit.
Přesto budujte dál.
 
Pokud se vám dostane štěstí a klidu, lidé vám mohou závidět.
Přesto zůstaňte šťastní.
 
Co jste dnes učinili lidem dobrého, často již zítra upadne v zapomnění.
Přesto dál dělejte dobré věci.
 
Dávejte světu ze sebe to nejlepší,
zjistíte nakonec, že vše je mezi vámi a Bohem.
Nikdy tomu nebylo jinak.
 
Matka Tereza