Chaplinovo DESATERO

KDYŽ JSEM SKUTEČNĚ
ZAČAL MILOVAT SÁM SEBE
Dokázal jsem poznat, že psychická bolest a utrpení je pro mne jen varováním,
abych nežil proti své vlastní pravdě.
Dnes vím, že se tomu říká
BÝT PRAVDIVÝ.
 
Pochopil jsem, jak moc druhého člověka zahanbuje, když mu vnucuji svá přání,
ač vím, že na to není vhodná doba a není na to připravený, i kdyby tím člověkem byl já sám.
Dnes vím, že se tomu říká
SEBEÚCTA.
 
Přestal jsem toužit po jiném životě a dokázal vidět,
že vše kolem mně je výzvou k růstu.
Dnes vím, že se tomu říká
ZRALOST.
 
 
Pochopil jsem, že vždycky a při každé příležitosti jsem ve správný čas na správném místě,
a že všechno, co se děje je správné. Od té doby jsem mohl být klidný.
Dnes vím, že se tomu říká
VYROVNANOST
 
 
Přestal jsem se okrádat o volný čas a dělat velkolepé plány do budoucna.
Dnes dělám jen to, co mě baví a působí mi radost, co miluji a co potěší mé srdce,
dělám to po svém a svým vlastním tempem.
Dnes vím, že se tomu říká
POCTIVOST.
 
 
Zbavil jsem se všeho, co pro mě nebylo zdravé. Jídla, lidí, věcí, situací,
a především toho, co mě neustále stahovalo dolů, pryč ode mě samotného 
Zpočátku jsem to nazýval zdravým egoismem.
Dnes však vím, že to je
SEBELÁSKA.
 
 
Přestal jsem chtít mít vždycky pravdu. Tak jsem se méně často mýlil.
Dnes vím, že se tomu říká
BÝT PROSTÝ.
 
 
Nechtěl jsem už žít dál minulostí a starat s o svou budoucnost.
Teď žiji už jen v tom okamžiku, kde se koná všechno.
Tak dnes prožívám každý den a říkám tomu
DŮKLADNOST.
 
 
Uvědomil jsem si, že ze mě mé myšlení může dělat ubohého a chorého člověka.
Když jsem povolal na pomoc sílu svého srdce, dostal jsem rozum významného partnera.
Tomu spojení říkám dnes
MOUDROST SRDCE.
 
 
Nemusím se už obávat sporů, konfliktů a problémů se sebou samým a s ostatními,
protože dokonce i hvězdy se spolu někdy srazí a vzniknou tak nové světy.
 
DNES VÍM, ŽE JE TO ŽIVOT.
 
Charlie Chaplin, 16. dubna 1959