REFERENCE A HODNOCENÍ

Poděkování

Absolvovala jsem několik terapií a moje hodnocení je velmi pozitivní. Mirkova metoda jde, na rozdíl od jiných podobných, více do hloubky a v čištění vztahů pak i rodovou linií. V mém případě jsme takto zpracovali můj vztah s rodiči, který, ač jsem již pokládala za vyřešený, přesto bránil mému bezvýhradnému sebepřijetí. Mirku, jsem Ti vděčná a máš moji podporu.

Přidat nový příspěvek